top of page

DUURZAAM REIZEN

Logo Greenseat.jpg

Met Vivencia reist u CO₂-neutraal
Vivencia Roadtrips vindt het belangrijk om haar bijdrage te leveren aan een duurzame wereld. Daarom compenseert Vivencia Roadtrips standaard de CO₂-uitstoot van jullie autokilometers en eventuele overtochten via GreenSeat. Hiermee gevenb jullie huishoudens in ontwikkelingslanden toegang tot duurzame energie. Dit zorgt voor minder CO₂ in de atmosfeer en een verbetering van de leefomstandigheden van lokale families.

 

Waarom groener reizen met Vivencia Roadtrips en GreenSeat?
Reizen is natuurlijk fantastisch! Toch heeft elke reis ongewild een negatieve impact op de wereld. Daarom helpt GreenSeat reizigers en reisorganisaties om groener reizen mogelijk te maken, zodat we ook in de toekomst kunnen blijven genieten van deze mooie wereld. In samenwerking met GreenSeat (label van Climate Neutral Group) kiest Vivencia
Roadtrips er daarom voor CO₂-compensatie standaard in de reissom op te nemen. Met Vivencia reizen jullie dus altijd CO₂-neutraal. En de kosten die wij hiervoor maken, neemt Vivencia voor haar rekening. We rekenen die niet door in de reissom.
 

Wat houdt CO₂-compensatie in?
CO₂ compenseren betekent dat jullie betalen voor de CO₂ die wordt uitgestoten door vluchten, vervoer ter plaatse e.d. Met dat geld wordt projecten ondersteund, zodat de CO₂ weer in evenwicht wordt gebracht. Vivencia
Roadtrips ontvangt hiervoor van GreenSeat een certificaat. Willen jullie ons certificaat ontvangen, dan kunnen jullie contact met ons opnemen.
 

Waar gaat jullie geld naar toe?
De compensatiegelden worden besteed aan projecten waarmee op diverse plaatsen in de wereld CO₂-uitstoot wordt gereduceerd. Dit doen we door te investeren in verschillende CO₂-reducerende projecten die Climate Neutral Group (GreenSeat) in de wereld start en ondersteunt. Dit komt overigens niet alleen de natuur ten goede, maar ook de lokale bevolking. Een greep uit enkele lokale projecten:

 

Efficiënte houtovens in Afrika
Eén derde van de wereldbevolking kookt nog op open vuur. Dit leidt tot veel ontbossing en gezondheidsklachten. Door ontbossing houdt de bodem minder goed water vast en erodeert, met alle negatieve gevolgen voor de landbouw en het klimaat. En het koken op open houtvuur is doodsoorzaak nummer 4 in de wereld. In samenwerking met de lokale bevolking zijn daarom efficiënte houtskoolovens ontwikkeld. De ovens gaan klimaatverandering tegen en verbeteren tegelijkertijd de situatie voor de lokale bevolking. Het klimaatproject investeert in de productie, distributie en verkoop van efficiënte cookstoves in Afrika om deze breed toegankelijk te maken voor lokale huishoudens. Lees hier meer.

 

Biogas in Afrika
Meer dan de helft van de bevolking van Afrika heeft geen toegang tot gas en elektriciteit. Vooral op het platteland is er een tekort aan energie. Biovergisters voorzien huishoudens van schone brandstof om te koken en gas voor verlichting. Deze voorkomt rook uit de keuken, gezondheidsproblemen worden verminderd en het produceert een vruchtbaar, organisch overblijfsel, ‘slurry’, dat gebruikt wordt als mest in de landbouw. Lees hier meer.                                                      

 

Windenergie in India
Dagelijks ademen miljoenen inwoners van India zwaar vervuilde lucht in. Een belangrijke oorzaak van de luchtvervuiling is de energieopwekking via kolencentrales en de verbranding van hout om te koken. Dankzij onze windenergieprojecten in India, worden de lokale huishoudens in vaak afgelegen gebieden voorzien van stabiele en schone energie. Zo wordt de CO₂-uitstoot door vervuilende kolencentrales en verbranding van hout gereduceerd. Lees hier meer.

 

Hoe weet ik dat mijn compensatie goed wordt besteed?
Door voor haar reizigers de CO₂-uitstoot te compenseren, maakt Vivencia
Roadtrips duurzame energie mogelijk. Door de onafhankelijke certificering via VCS en Gold Standard wordt een betrouwbare CO₂-compensatie gegarandeerd. Dit betekent dat het project eenmaal per jaar moet rapporteren om aan te tonen dat het project voldoet aan de gestelde criteria. Een onafhankelijke organisatie controleert alle data vóór en na certificering.

Vivencia werkt hard aan meer klimaatneutrale initiatieven en blijft zich hier dan ook voor inzetten.

bottom of page